Захиалга өгөхөд анхаарах зүйл

-Размер хэмжих байрлалаас хамааран 1-2 см зөрүү гарч болзошгүй тул анхаарна уу.

-Компьютерийн дэлгэцнээс хамааран бараа бүтээгдэхүүний өнгө өөр харагдаж болзошгүйг анхаарна уу.

-Европ размер өмсгөл том байдаг тул та сонголтоо зөв хийнэ үү.