40.000
30.000
35.000
35.000
35.000
30.000
Жагсаалт харах